•  

  Få 3 gratis tilbud på billig maler

   

  Spar op til 30% på en god og billig maler

  Udover at spare tid på ikke selv at skulle kontakte flere forskellige maler firmaer i Viborg for at indhente malertilbud, så sparer du sandsynligvis også penge. Malerne ved, at der også er andre malere, der er interesseret i din opgave, så derfor sætter de et ekstra godt tilbud sammen til dig.

   

  Landsprislisten og opmålerkontoret

  For at udnytte landsprislisten bedst muligt har Malernes fagforening oprettet et opmålerkontor. Ifølge overenskomsten med mestrene skal en svend, der arbejder på akkord, aflevere en  regning til mesteren på det udførte arbejde. For mange svende var det en besværlig ting, som dels tog lang tid, og som ofte ikke blev gjort godt nok. Det betød, at svenden ikke fik den løn, han var berettiget til.

  Det gav ideen til at bruge professionelle opmålere, svende, der var  særlig dygtige til at måle op og skrive regninger ud. Det har faktisk været en succes, for svendene fandt jo hurtigt ud af, at de kunne tjene flere penge ved at male eller sætte tapet op i den tid, de ellers skulle have brugt til at måle op og skrive arbejdsregning ud i. Opmåleren aflønnes med en fast procentdel af arbejdsregningens pålydende. Det er frivilligt, om man vil benytte sig af ordningen.

   

  En billig maler i Randers kan sagtens være en god maler

  Malere har et temmelig alsidigt arbejde - se bare disse eksempler:

  • Maling af træværk
  • Opsætning af miljøvæv
  • Spartling
  • Udendørs malerarbejde
  • Vandsivning

  Malernes fagforening

  Malernes fagforening har forskellige opgaver, der groft regnet kan deles op i tre områder:

  1. at skaffe medlemmerne de bedst mulige løn- og arbejdsforhold.

  2. at administrere arbejdsløshedskassen

  3. at skaffe medlemmerne et ordentligt arbejdsmiljø.

  Hvad angår det sidste område, har det siden midten af 70erne været et stort og tidskrævende arbejde. Det er  jo ikke alene et spørgsmål om at sikre miljøet for vore aktive medlemmer, men det er også et spørgsmål om at arbejde for de medlemmer, der er skadede af opløsningsmidler. De får ofte kolossale sociale problemer. Dem mener vi os også forpligtet til at hjælpe i størst mulige omfang.

   

  Mat eller blank overflade

  Om den malede overflade skal stå mat eller med emalieblank glans, er ikke alene et spørgsmål om udseende. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om, hvilke krav du stiller til malingens slidstyrke og afvisning af snavs. Malinger og lakker fås med forskellige glanstrin, der kan være anført på emballagen med betegnelserne helmat, mat, halvmat (silkeglans), halvblank og helblank (højglans) tilbud. l andre tilfælde kan glanstrinet aflæses som et tal fra 0 til over 90, hvor sidstnævnte er den blankeste type.

Kommentarer

 • (no comments)

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.