•  

  Billig advokat - Få 3 gratis tilbud

   

  Regulering af faste samlivsforhold

  Samlivsforhold er ikke direkte lovreguleret i en samlet lov. Der er i tidens løb fremsat forskellige forslag om lovregulering af virkningen af faste samlivsforhold. Som eksempler kan nævnes et par stykker. l betænkning nr. 915-1980 foreslog ægteskabslovsudvalget regler om faste samlivsforhold med hensyn til deling af formue og ydelse af et beløb fra den ene til den anden for at sikre, at denne ikke blev stillet urimeligt ringe, hvilket imidlertid ikke førte til lovgivning. I arvelovsbetænkningen nr. 1473-2006 billig advokat foreslog udvalget en begrænset arveret for samlevende, men dette forslag kom imidlertid ikke med i Justitsministeriets forslag; man nøjedes med reglerne om et udvidet samlevertestamente. En række lande har imidlertid en mere omfattende regulering af faste samlivsforhold. På en række enkeltområder findes der imidlertid en regulering, der fastsætter særlige gratis advokattilbud virkninger af et samlivsforhold, fx i arveloven §§ 87-89, hvor der under nærmere angivne betingelser er hjemmel til oprettelse af et såkaldt udvidet samlevertestamente samt i bo- og gaveafgiftloven, hvor afgiften under særlige betingelser kan beregnes efter en billigere takst. l andre tilfælde har samlivsforhold betydning med hensyn til spørgsmålet, om den pågældende er enlig, hvilket i forskellige sammenhænge har betydning i forhold til ydelser af forskellig art fra det offentlige.

  Reguleringen af forældre og børn

  Regleme om børn findes i forskellige love. Vigtige er børneloven, lov nr. 460 af 7. juni 2001, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november 2012, om fastlæggelsen af forældreskab, forældreansvarsloven, lov nr. 499 af 6. juni 2007, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1073 af 20. november 2012, om forældreansvar, forældremyndighed, eventuelt bopæl og samvær, lov om børns forsørgelse, der er bekendtgjort som lovbekendtgørelse nr. 1044 af 29. oktober 2009 om børnebidrag og adoptíonsloven, der er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013, om adoption. Hertil kommer bl.a. lov om kunstig befrugtning, der er bekendtgjort ved advokat lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006 om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv.

   

  Få 3 gratis tilbud på en erfaren advokat

   

  Spar tid og penge, og lad os skaffe dig 3 dejlige tilbud fra billige advokater i Kolding. Du skal bare udfylde skemaet på 3 min så finder vi advokaterne.

  Ingen Interesse- eller loyalitetskonflikter. Vi tilbyder at indhente 3 tilbud på juridisk assistance fra certificerede advokater i Esbjerg. Vores tilknyttede advokatfirmaer yder alle en proaktiv og nærværende rådgivning, baseret på handlekraft og omtanke for kundens situation. Opret din sag på kun 5 minutter og modtag 3 konkurrencedygtige tilbud på et par dage.

Kommentarer

 • (no comments)

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.