•  

  Modtag 3 gratis tilbud på din næste forsikring

  Vi skal ikke have noget for at løse opgaven med at finde tre tilbud, idet det er aldeles gratis at sende din forsikringsopgave i udbud. Benytter du vores fuldkommen uforpligtende forsikringstjeneste, udløser det tit og ofte lige ved 49% i god prisbesparelse på forsikringsmæglerarbejdet. Vi kan finde forsikringassistance uanset hvor f.ex. i Grenaa du har bopæl.

  Eksperter tæt på, hvor du bor vil gerne udføre de tiltrængte forsikringsproblemer til absolut optimale priser. Vi samarbejder udelukkende med uovertrufne forsikringsselskaber, så derfor er du garanteret 1. klasses tilbud året rundt. Her er et overblik over spørgsmål, der nogle gange dukker op ved en forsikringsopgave:

  • Skal man selv opsige en bilforsikring ved salg af bilen?
  • Indeholder en indboforsikring også en rejseforsikring?
  • Hvad er en ejerskifteforsikring?

  Bestil 3 forsikringstilbud - Uforpligtende og gratis

  Forsikringsekspert Susanne Bornhøft er konsulent i forsikringsfagområdet og anbefaler, at fagfolk ikke bruger andet end velrenommerede forsikringsselskaber. Helt lavpraktisk hjælper 3forsikringstilbud.dk med at skabe en kvik forbindelse til hæderlige eksperter tæt på, hvor du er. Forsikringsrådgiver Kurt Borgsmidt tilråder, at man checker sin forsikringssituation en gang om året.

  Socíaliseringstanken ikke død 

  Formanden for Assurandør-Societetet, direktør Poul Vissing, tilkendegav således i sin årsberetning, at modstand mod kommissionens nedsættelse blot ville blive udlagt, som om dansk forsikring havde noget at skjule. Dog havde Vissing svært ved at se, hvordan en nok så sagligt arbejdende kommission skulle kunne bidrage til andre og mere epokegørende oplysninger om dansk forsikring, end hvad enhver kunne udlede af det offentligt tilgængelige materiale om Forsikrings rådets virksomhed. Han gav imidlertid udtryk for et håb om, at kommissionens betænkning, når den engang ville foreligge, kunne bidrage til at aflive mangen en mytedannelse om dansk forsikring uden rod i virkeligheden. Samtidig manede han medlemmerne til en høj grad af selvdisciplin inden for alle dele af dansk forsikring. Societetet ville således udvise større agtpågivenhed over for alle foreteelser inden for erhvervet i strid med helhedens interesser.

  Afgørelse i forsikringssag

   

  AK 17.512: En forsikringstager, der havde tegnet familieforsikring, modtog i november måned 1982 meddelelse om ændring af vilkårene og om præmiestigning pr. næste forfaldsdag, den 1. januar 1983. Det anførtes i selskabets meddelelse: ‘De er helt frit stillet og har således ikke pligt til at acceptere ændringerne, men vi gør opmærksom på, at forsikringen kun kan fortsætte på de nye vilkår. Såfremt De ikke ønsker dette, skal forsikringen opsiges skriftligt inden næste forfaldsdag’. Den 20. december 1982 afleverede forsikringstageren en opsigelse til et andet selskab, hvori han samtidig tegnede forsikring. Det andet selskab fremsendte imidlertid først opsigelsen den 14. januar 1983, altså 14 dage efter at den skulle have været fremsendt. - Da forsikringstageren ikke havde betalt præmie efter de nye præmietakster, ansås han ikke for bundet af ændringerne. 

  Med hensyn til forbrugerforsikringer har Finanstilsynet i 1990 udsendt »Vejledende retningslinier for accept ved ændring af forbrugerforsikring«. Retningslinierne er blevet til på grundlag af forhandlinger med Forbrugerrådet og Assurandør-Societetet. De gælder kun for skadesforsikringer. f.eks. familieforsikringer og private ejendomsforsikringer. Det vigtigste i disse retningslinier er, at væsentlige ændringer kræver udtrykkelig accept fra forsikringstageren. En ændring er væsentlig, hvis den medfører, at selskabets beregnede skadesudgifter nedsættes med mere end 10%. Uvæsentlige ændringer kan gennemføres ved passiv accept stort set efter de retningslinier, der er anført ovenfor. Forsikringsvilkårene er ofte meget detaljerede og vanskelige at få overblik over og at forstå selv for en fagmand. Det forekommer derfor slet ikke så sjældent, at en assurandør eller anden repræsentant for forsikringsselskabet i forbindelse med forsikringens tegning giver forsikringstageren urigtige eller mangelfulde oplysninger om forsikringens dækningsområde. l sådanne tilfælde kan det komme på tale at pålægge selskabet ansvar for rigtig forsikringsdækning.

Kommentarer

 • (no comments)

Free Website Created & Hosted by Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

500+ Website Templates. Free Domain.
Create your website like mine with website.com website builder. Start My Website